Repslagarvägen

Repslagarvägen

Februari 2019, ställning för takrenovering.