Om oss

Om Industriservice i Sundsvall

ISAB (Industriservice i Sundsvall AB) bildades 1988 och var i grunden ett saneringsföretag.
Idag bedriver vi huvudsakligen verksamhet inom området byggnadsställningar och väderskydd samt tillhandahåller tjänster så som baxning (besvärliga/tunga lyft) och brandvaktsbevakning. Övriga tjänster som efterfrågas mer och mer är håltagning i betong samt rivningar och mekaniska arbeten (allservice). Vi arbetar främst på industrier som bland annat Kubal, Grafiten, Tunadals sågverk och Ortvikens pappersbruk.

ISAB är medlem i STIB (Ställningsentreprenörerna).

Med ett brett utbud av tjänster och smarta arbetssätt levererar vi kostnadseffektiva helhetslösningar!

Affärsidé

Vi ska ligga i framkant inom respektive verksamhetsområde.

Vision

Vi ska vara ledande inom respektive verksamhetsområde med god lönsamhet för att skapa trygghet och delaktighet.

Fokusområden

· Utveckla kompetensen hos våra medarbetare genom kontinuerlig utbildning
· Utveckla vårt samarbete med kunder och leverantörer
· Investera i nya maskiner och verktyg av hög standard

Våra tjänster till Er som kund omfattar:

· Montering, demontering och uthyrning av olika typer av byggnadsställningar
· Konstruktion, byggnation och uthyrning av olika typer av väderskydd
· Bax (svåra/tunga lyft)
· Brandvaktsbevakning
· Håltagning i golv, vägg och tak
· Hjullastare och höglyftare (teleskoplastare)
· Uthyrning och försäljning av lyftmaterial
· Snöskottning, mätning och vägning av snö på tak
· m.m.

Våra Partners