Byggnadställningar

Byggnadsställningar från ISAB

Byggnadsställning är ett konstruktionssystem som oftast består av rör av stål eller aluminium för temporärt användande vid byggnadarbeten, varv, konserter med flera platser. 

Belastningsytorna kan vara plankor eller för de olika konstruktionerna färdiga plattformsmoduler i trä eller plywood. 

Tidigare byggdes ställningar av reglar eller stänger av trä men det är tidsödande att bygga för att uppnå säkerhet och klara en högre belastning. Dagens moderna byggnadsställning finns i olika utförande och konstruktion och kan skilja sig mellan länder även i Europa. 

I Asien används fortfarande bambu som material i byggnadsställningar.