Hängställningar

Hängställningar från ISAB

Vi arbetar med hängställningar. Dessa kan monteras mot alla typer av fasader och objekt. 

Det finns många fördelar med att använda hängställningar. Man behöver t ex inte uppta någon markyta eller hindra eventuell trafik – bra vid trånga arbetsplatser. Man kan använda dem vid arbete ovan planteringar, vatten, lägre placerade glastak eller andra känsliga områden utan att dessa påverkas.

Vid vissa tillfällen är hängställningar helt enkelt oumbärliga – t ex vid arbeten eller inspektioner av broar, skorstenar, silos, master, fartygssidor eller platser där man endast har tillträde ovanifrån. Vinklade moduler gör det möjligt att bygga runda, omslutande plattformar vid behov.